top of page

תנאי שימוש ואחריות, תנאי פרטיות ומדיניות ביטולים

תנאי שימוש ורכישה אלה מגדירים את זכויותיך ואת חובותיך בעת השימוש, הגלישה וכן בעת הזמנת ספרים ו/או מוצרים באתר של "מגי אוצרי" -  www.storytime-tlv.com (“האתר”). לצרכי הנוחות בלבד נוסחו תנאי השימוש שלהן בלשון זכר, אולם הם מכוונים לשני המינים.

 

 1. עליך לעיין בתנאי השימוש בקפידה, ולפני כל פעולה ו/או רכישה באתר מפני שתנאים אלו מהווים הסכם מחייב בינך לבין מרגלית אוצרי, ת.ז. (ע.פ.) 038749610 אשר מפעילה את האתר(להלן: "המפעילה"). אם מסיבה כלשהי אינך מסכים לתנאי כלשהו מתנאי שימוש אלו עליך להימנע משימוש כלשהו באתר ולהימנע מרכישה או הזמנה של מוצרים דרך האתר. שימוש באתר זה מהווה הסכמה לתנאי תקנון זה.

 2. האתר מאפשר לבצע רכישות של מגוון מוצרים, לרבות: ספרים, חומרי קריאה והדרכה (להלן: יחדיו: “ספרים”) וכן הרצאות, מפגשים סדנאות ופעילויות אחרות (להלן יחדיו: “פעילויות”) וכן מוצרים נוספים אשר יוצעו מעת לעת לרכישה באמצעות האתר (להלן יחדיו, ביחד עם ספרים ופעילויות – “המוצרים”).

 3. רכישות מוצרים על ידך באתר מותנית בכך שעליך להיות בן 18 לפחות בעת ביצוע הרכישה, וכן בכך שבבעלותך כרטיס אשראי תקף שניתן לחייבו ולסולקו בישראל, וחברת כרטיסי האשראי שהנפיקה אותו אישרה את עסקת הרכישה שביצעת.

 4. המפעילה איננה מתחייבת כי בכל עת המוצרים המפורסמים באתר לרכישה אכן יהיו זמינים לרכישה ו/או קיימים במלאי.

 5. המפעילה תספק לך את המוצרים שהזמנת, בתנאי שהמוצר שהזמנת זמין לרכישה /ואו קיים במלאי שבידי החברה.

 6. אם המוצרים שהזמת אינם זמינים לרכישה (על אף שהם מופיעים באתר) ו/או אזלו מהמלאי ו/או מכל סיבה שהיא אין באפשרות המפעילה לספק לך אותם, אזי, תבוטל המכירה ותימסר לך על כך הודעה תוך 7 ימי עסקים וכרטיס האשראי שלך לא יחויב. אולם, אם חויבת בטעות, אתה מתבקש להודיע למפעילה והיא תדאג לזיכוי מתאים. אם המלאי צפוי להתחדש תימסר לך על כך הודעה מטעם המפעילה בה יפורט מתי למיטב הערכתה של המפעילה יחודש המלאי ותינתן לך הבחירה אם להשלים את הרכישה או לבטלה.

 7. אם חברת כרטיסי האשראי לא אישרה את חיובך, המפעילה לא תהיה חייבת לספק לך את המוצרים שהזמנת.

 8. הגלישה באתר אינה מחייבת הזדהות או הזנת פרטים אודותיך. אולם כדי להזמין מוצרים באמצעות האתר, עליך להזין בטפסים המיועדים לכך בתהליך ההזמנה את הפרטים הבאים: מספר זיהוי, שם פרטי ושם משפחה, מספר טלפון, כתובת מלאה וכתובת דואר אלקטרוני. מוטלת עליך האחריות הבלעדית לוודא הפרטים שהזנת בעת ההזנה הינם מלאים מדויקים ונכונים.

 9. הפרטים האישיים שמסרת ותמסור בעת ההזמנה, יישמרו במאגר המידע של האתר ושל המפעילה. אף שאינך חייב לפי החוק למסור לנו פרטים אלה, לא נוכל לטפל ברכישות באתר בלעדיהם. המפעילה לא תעביר את פרטיך האישיים לגורמים אחרים.

 10. אם בעת ביצוע ההזמנה תמסור פרטים שגויים ו/או לא מלאים ו/או לא מדויקים המפעילה לא תוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו אליך ו/או יגיעו אליך במועד. במקרה שהמוצרים יחזרו אל המפעילה בגלל פרטים שגויים ו/או לא מלאים ו/או לא מדויקים שמסרת או כיוון שהחבילה לא נדרשה, תחויב בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. אנא הקפד למלא פרטים מדויקים ועדכניים.

 11. אם נתקלת בבעיה או בתקלה בעת ביצוע רכישה או אם לאחר ביצוע רכישה באתר ולפני שהמוצר נשלח אליך תבקש לשנות את פרטי המשלוח עליך לפנות אל המפעילה באמצעות טופס "צור קשר" באתר, או באמצעות הדואר האלקטרוני magiotsri@gmail.com. המפעילה תשתדל לברר את מקור התקלה ולסייע בביצוע ההזמנה או השינוי המבוקש.

 12. ככלל, המפעילה תשלח אליך ספרים שרכשת באתר באמצעות שירות דואר רשום של חברת הדואר. מובהר כי המפעילה איננה ובשום מקרה לא תהא אחראית על תפקודה של חברת הדואר. לעיתים, בעיקר בתקופות החגים ו/או מבצעי המכירות בארץ ובחו”ל קיימים עיכובים מהותיים באספקת פרטי הדואר (ובכללם חבילות שהמפעילה שולחת) ליעדם. המפעילה אינה יכולה להתחייב על המועד בו יימסר לך המשלוח או יגיע אל בית הדואר הקרוב אליך או תימסר לך הודעה על המשלוח מחברת הדואר. בנוסף, המפעילה לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה – כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות או השבתות בשירותי הדואר או של כל צד שלישי אחר.

 13. בכל מקרה בו המשלוח יוחזר אל המפעילה יהיה עליך לשלם את עלות המשלוח ולדאוג לאסוף את המוצר שרכשת באופן פיזי ממרכז תל אביב על חשבונך, או לשאת בדמי תשלום חוזר למשלוח דואר רשום (בהתאם למחירון חברת הדואר כפי שיהיה באותו זמן), או לשאת בעלות שליחות אישית עד לביתך (בהתאם לתעריף חברת השליחות עמה תעבוד המפעילה באותה העת).

 14. אספקה של רכישה מרוכזת של 10 עותקים ומעלה –קיימת אפשרות לאיסוף עצמאי של המשלוח ממרכז תל אביב וזאת באמצעות תיאום מול המפעילה.

 15. אחריות למוצרים פגומים – המפעילה עושה מאמצים כדי שהמוצרים שתקבל יגיעו אליך במצב חדש כפי שיצאו אליך מהחברה יחד עם זאת תיתכנה תקלות בעת משלוח הספרים אליך שאינן בשליטת המפעילה . אם מסיבה כלשהי מוצר כלשהו נפגם בדרכו אליך, המפעילה תשלח לך על חשבונה את המוצר שנפגם בכפוף למשלוח של תמונת המוצר הפגום למפעילה באמצעות הדואר האלקטרוני magiotsri@gmail.com. בכל מקרה המפעילה לא תישא באחריות כלפיך בגין תקלות או שיבושים במשלוח, ובלבד שציינה על גבי החבילה את השם והכתובת כפי שהופיעו בהזמנתך.

ביטול רכישות

א. ביטול רכישת ספרים – תעשה על פי חוק בתוך 14 ימים מקבלת הספרים. כדי להחזיר את הספרים עליך לשלוח אותם בצירוף החשבונית שקיבלת והודעה בכתב על החזרתם, בתוך 14 הימים הללו אל הכתובת: רח' 454 מספר 4, דירה 1219, תל אביב. בעת הביטול ייגבו דמי ביטול בשיעור של 5% או 100 ש”ח לפי הנמוך. דמי ביטול אלו כוללים גם את דמי המשלוח של הספרים מהעסק לצרכן. החזרת הספרים למפעילה תהא על חשבונך.

ב. ביטול רכישת פעילויות (הרצאות/סדנאות) – ע"פ תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התש"ע– 2010, פרק הזמן בו ניתן לבטל עסקה הוא 14 יום מרגע ביצועה ובלבד שהביטול יעשה לא פחות מ 7 ימים קודם למועד תחילת השירות (במידה ומדובר בהרצאה, שירות או סדנה). בפרק הזמן בו ניתן לבטל עסקה יחויב המבטל בדמי ביטול של 5% מערך העסקה אך לא יותר מ 100 ₪. בפרק הזמן שלאחר 14 יום ממועד ביצוע העסקה או ב 7 הימים קודם למועד תחילת השירות לא ניתן לבטל אותה כלל.

ג. ביטול רכישת מוצרים - ע"פ תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התש"ע– 2010, פרק הזמן בו ניתן לבטל עסקה הוא 14 יום מרגע ביצועה.

ד. ניתן לבצע ביטול עסקה בלשונית הייעודית באתר או במייל office@magiotsri.com.

מדיניות פרטיות

מטרת מדיניות זו להסביר מהם נוהגי המפעילה ביחס לפרטיות המשתמשים באתרים, וכיצד משתמשת החברה במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתר. למעט אם צוין במפורש אחרת למונחים מוגדרים תהא המשמעות שניתנה למונחים אלו בהסכם תנאי השימוש.

1.1.    פרטייך האישיים ו/או מידע אישי ו/או פרטי הזיהוי (להלן: "מידע אישי") אשר המפעילה מקבלת ממך בעת ההזמנה, נועדו לצורך רכישת המוצרים ושליחתם לכתובת הדוא"ל המבוקשת ללא כל טעויות ו/או תקלות שונות אשר יימנעו ממך לקבל את הפריטים שהוזמנו ונרכשו על ידך.
 

1.2.   המידע האישי, כמו גם מידע על רכישות באתר (להלן: "המידע"), יישמרו במאגר המידע של האתר בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשל"א - 1981, וייעשה בהם שימוש על פי הוראות סעיף זה ו/או על פי הוראות כל דין.
 

1.3.   המפעילה עושה מאמצים מסחריים רבים על מנת להגן על שלמות המידע ואבטחת המידע מפני גישה של צדדים שלישיים. איסוף המידע ושמירתו בסודיות נעשים בסביבה מאובטחת בכדי להגן על המידע  מפני גישה, ו/או שימוש ו/או גילוי לבלתי מורשים ו/או צדדים שלישיים מכח ההסכם ו/או הדין.
 

1.4.  בנוסף, כפי שפורט בהסכם תנאי השימוש סליקת כרטיסי האשראי של רוכשים דרך האתר מתבצעת באמצעות ספק הסליקה והמפעילה אינה שומרת פרטי כרטיסי אשראי שנמסרו על ידי משתמשי האתר בשרתיה.
 

1.5.    חלק מן השימושים באתר ו/או השירותים הניתנים באתר מצריכים הרשמה אשר במסגרתה תידרש למסור פרטים אישיים, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כגון שמך המלא וכתובת הדוא"ל שלך (להלן: "ההרשמה"). על כן, הינך מצהיר בזאת כי הפרטים אישיים אשר נמסרים למפעילה במהלך ההרשמה נעשים מרצונך החופשי ובהסכמתך.
 

1.6. המפעילה תהא רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני דברי פרסומת בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח-2008 ("חוק הספאם"). המפעילה רשאית להשתמש במידע שתמסור באתר – ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באתר – לצורך שיפור השירותים באתר ו/או בכל דרך אחרת שהיא מציעה, ליצירת קשר איתך במקרה הצורך בהתאם להוראות חוק הספאם, או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלשיים. על צדדים שלישיים כאמור ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם נאסר להשתמש במידע אישי זה לכל מטרה אחרת, מלבד האמור בסעיף זה לעיל.
 

1.7.    המפעילה משתמשת בטכנולוגיית  cookies ובטכנולוגיות דומות במהותן לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר (להלן ביחד "העוגיות"), ובכלל זה בכדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, להתאמת האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. כאמור, המפעילה מקדישה  משאבים ונוקטת באמצעי אבטחה שונים למניעת חדירה למחשבי המפעילה ו/או מאגר המידע של האתר על מנת לסכל פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים האתר. עם זאת, אין המפעילה יכולה לאבטח את מחשבי המפעילה ו/או מאגר המידע של האתר אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור במידע. על כן, הינך מצהיר בזאת כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגדינו ו/או מי מטעם המפעילה עקב חדירות בלתי מורשות כאמור ו/או גילוי ו/או שימוש במידע הנובע מחדירות בלתי מורשות כאמור, מכח ההסכם ו/או הדין. אנו ממליצים לך לנקוט בכל אמצעי הזהירות האפשריים להגנת המידע בעת פעילותך באינטרנט. לדוגמא, שנה את הסיסמאות שלך לעיתים קרובות, השתמש בשילוב של אותיות ומספרים בעת יצירת סיסמאות, וודא שאתה משתמש בדפדפן מאובטח.

יצוין שאותם "עוגיות" Cookies "משואות רשת" (web beacons) הן קבצים גראפיים זעירים בעלי מזהה ייחודי, המשובצים בדפי אינטרנט ושתפקידם לסייע באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באתר וכן נתוני קהל (כגון גיל, מין ותחומי עניין) המופקים על בסיס קוד קוד Google Analytics . המידע הנאסף איננו מזהה אותך והשימוש שיעשה ב-Cookies ובמשואות רשת כפוף למדיניות הפרטיות של Google /אם אתה רוצה לבדוק את מדיניות הפרטיות של Google  תוכל לעשות כן באמצעות אתרי האינטרנט שלהן  ו/או בקישור זה.
 

1.8.    המפעילה אינה מעוניינת לקבל ממך כל תוכן או מידע שהינו סודי או מוגן על ידי זכויות כלשהן והינך נדרש להימנע מלהעלות לאתר ולפרסם בו כל מידע כאמור. על כן, ההתייחסות לכל תוכן או מידע שתמסור למפעילה ו/או תפרסם באמצעות האתר או בכל אמצעי אחר לצורך פרסום (למשל בפורומים, תגוביות וכו', ככל שישנם) תהיה כאל מידע לא סודי ולא קנייני. דע, כי במשלוח תכנים ומידע לפרסום, הנך מקנה למפעילה רשיון חינם שאינו מוגבל בזמן, להציג, לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשווק, לשדר, להעמיד לרשות הציבור ולעשות בתכנים ובמידע כל שימוש אחר לפי שיקול דעתה. משמעותו של דבר היא שאינך זכאי, ולא תהיה זכאי בעתיד, לכל תשלום שהוא בגין תכנים כלשהם שתמסור למפעילה ו/או תפרסם באתר.
 

1.9.   המידע הנמסר על ידך כפוף להוראות מדיניות הגנת הפרטיות בהסכם ו/או הדין, המפעילה תימנע, ככל האפשר, ממסירת מידע  לצדדים שלישיים במודע, למעט לספקים וזאת רק על מנת להשלים את פעולות הרכישה שביצעת באתר, אלא אם תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי ו/או אם תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שביצעת באתר. במקרה זה רשאית המפעילה למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגע ממך ו/או בהתאם להוראות הצו השיפוטי ללא כל הודעה מוקדמת.
 

1.10.באתר קיימים קישורים אשר מפנים לאתרי אינטרנט אחרים. המפעילה עושה מאמץ לקשר לאתרי אינטרנט אשר לפי מיטב ידיעתה אינם פוגעים בפרטיות המשתמשים באתרי אינטרנט האחרים.  יחד עם זאת,  המפעילה איננה אחראית לתנאי השימוש ו/או למדיניות הגנת הפרטיות באתרי האינטרנט האחרים, לתכניהם וכל הקשור או הנובע משימוש בהם. שימושך בקישורים לאתרי אינטרנט אחרים ו/או השימוש באתרים אחרים, הינם על אחריותך הבלעדית.
 

1.11. הנך זכאי לעיין במידע שנאסף ומוחזק על ידי המפעילה בהתאם לתנאי שימוש אלו על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א -1981. בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי איפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר ("פניה בהצעה מסחרית"), כי אז אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. המפעילה תמחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע הדרוש למפעילה לשם ניהול עסקיה - לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתר המפעילה - יוסיף להישמר בחברה על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך.

1.12.המפעילה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע שמסרת, תפורסם על-כך הודעה באתר.

אחריות ושיפוי

1. האתר, ובכלל זה תוכנו ו/או כל קישור לאתר אחר המופיע בו, ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS) .לא ניתן להתאימו לצרכיו של כל אדם ואדם ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי המפעילה בגין תכונות של השירות ו/או התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם ו/או התאמתם לצרכיך.

2. השימוש באתר ו/או במוצרים ו/או בפעילויות ייעשה אפוא על אחריותך הבלעדית והמלאה.

3 בשום מקרה לא תחול על המפעילה ו/או על מי מטעמה, אחריות כלשהי לנזק מכל סוג ומין, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש באתר ו/או במוצרים ו/או בפעילויות ו/או במידת שביעות רצונך מהם.

4. מחמת העובדה שהמוצרים ו/או השירותים ו/או הפעילויות המסופקים באתר, מבוססים כידוע על טכנולוגיות, שמטיבן עלולות להיתקל בתקלות שונות. המפעילה אינה מתחייבת ששירותי האתר  לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי המפעילה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל הפעילה או אצל מי מספקיה.

5. בהקשר זה, המפעילה ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לנזק שעשוי להיגרם לך לרבות, עיכובים באספקת מוצרים ו/או שירותים ו/או תכנים דיגיטליים ו/או אפליקציות, כתוצאה מאירועים ו/או רכיבים בשירות (כגון וכאמור אספקה), שאינם בשליטתה.

6. מבלי לגרוע מן האמור ובמקרים המתאימים, תהא המפעילה רשאית להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה, ולבטל את חיובך בגינה, באופן שיחשב (במקרה המוצדק ומבלי לגרוע מהאמור לעיל לגבי הסרת אחריותה של המפעילה במקרים כאמור), לפיצוי מלא ומוסכם על ידך בגין נזקים ו/או טענות ככל שיש לך בקשר עימם.

7. אתר זה עשוי להכיל כאמור קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על ידי המפעילה, אלא בידי גורמים אחרים.  קישורים אלו נועדו לנוחיותך בלבד. אין למפעילה שליטה באתרי אינטרנט אלו, ואין היא נושאת באחריות לתכנים המופיעים בהם. אין בהכללת קישורים אלו באתר אינטרנט זה משום אישור ו/או המלצה לגבי החומר המופיע בהם, ואין בהם כדי להעיד על קשר כלשהו עם מפעילי האתרים האמורים וכל שימוש באתר זה הינו באחריות המשתמש בלבד.

8. האחריות לתוכן המודעות הפרסומיות אם יתפרסמו מעת לעת על ידי צדדים שלישיים באתר, ככל שמתפרסמות, לרבות פרטי המידע והזכויות היא על המפרסמים בלבד. למפעילה או מי מטעמה אין כל אחריות בנוגע לתוכן הפרסומים באתר או למהימנותם. יודגש, כי פרסום המידע המסחרי של המפרסמים (צדדים שלישיים) כשלעצמו אינו מהווה כאמור כל עידוד או המלצה לרכישת השירותים או המוצרים המוצעים למכירה באתר על ידי אותם צדדים שלישיים וכל הסתמכות ו/או פעולה לפיהן, הינן באחריותו של המשתמש בלבד.

9.  המפעילה מכבדת את פרטיותך באתר, ככל שהדבר נתון לשליטתה. מדיניות הפרטיות העדכנית של האתר  נמצאת בכל עת בכתובת זו, והיא מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מדי פעם, מומלץ שתחזור ותעיין בה מעת לעת.

10. ככל שאתה תושב חוץ, הנך מתבקש להודיע על כך למפעילה בליווי מסמכים מאמתים. ואולם יובהר, כי בכל מקרה, לא יהיה בכך להשפיע על מחיר העסקה הסופי כפי שהוא מופיע באתר.

11. הנך מתחייב לשפות את המפעילה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - כתוצאה מפעולה שביצעת בניגוד לאמור בתנאי שימוש אלה ו/או ללא הרשאה מהמפעילה בקשר ישיר ו/או עקיף, עם האתר.

קניין רוחני

1. האתר, כמו גם המוצרים, הפעילויות והשירותים המופיעים בו, מוגנים כולם בזכויות יוצרים. כמו כן, כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר - לרבות המוצרים ו/או השירותים ו/או הפעילויות, ולרבות עיצובם, ו/או תוכנם, יישום, קובץ גרפי, סימן מסחר, טקסטים, קוד מחשב וכל חומר אחר הכלול בו - הינן של המפעילה בלבד ו/או שותפים עסקיים ו/או צדדים שלישיים, שהתירו לה לעשות באלה שימוש במסגרת האתר לפי העניין.

2.   אין להעתיק, להפיץ, להכניס שינויים, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות, למכור פריט מפרטי המידע המוצגים באתר ו/או יתר פריטי הקניין הרוחני באתר, לרבות המוצרים, הפעילויות והשירותים שבו. אין למסור לצד שלישי כל חלק מהנ"ל ו/או להשתמש שלא בהתאם להיתר מפורש שניתן בתנאי שימוש אלה ו/או באופן שחורג מקריאה עצמית של התוכן הדיגיטלי הרלבנטי, בלא קבלת הסכמתה המפורשת של המפעילה בכתב ומראש.

3. שמה של המפעילה, שם המתחם של האתר וסימני המסחר (אלה שנרשמו ואלה שלא נרשמו) של המפעילה, הינם קניינה הבלעדי של המפעילה ובמידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים באתר, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם, בכתב ומראש.

דין ושיפוט

1. תנאי שימוש אלה מוסדרים לפי חוקי מדינת ישראל בלבד.

2. הנך מסכים בזה כי בכל מחלוקת הנובעת משימוש באתר אינטרנט זה או הקשורה בו תחול סמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט במחוז תל- אביב, ושם יהיה מקום השיפוט הייחודי. אין לתת תוקף לכללי ברירת הדין וסמכותו של כל בית משפט זר (לרבות כל בית דין או טריבונל זרים אחרים), כמו גם תחולתו של כל דין זר נשללת בזאת במפורש.

.3 אם וככל שיקבע בית משפט (לרבות בית דין או טריבונל שיפוטי אחר) מוסמך ("הערכאה המשפטית") כי הוראה מהוראות תקנון זה הינה בלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תקנון זה ו/או את חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית. האמור לעיל בסעיף זה יחול בהתאמה ובפרט ביחס להוראות החוק להגנת הספרות והסופרים בישראל (הוראת שעה), התשע"ג 2013.

 

שינוי בתנאי שימוש אלה

1 המפעילה שומרת על זכותה לשנות , בכל עת ואף ללא הודעה מוקדמת , את תנאי השימוש ("השינויים"), ושינויים אלו ייכנסו לתוקפם מיד עם הטמעת ההתייחסות אליהם בתנאי שימוש אלה ו/או בזירות השירותים ו/או המוצרים ו/או הפעילויות הרלבנטיות באתר. לפיכך, המפעילה ממליצה לך לעיין בתנאי שימוש אלה מעת לעת.

2. פניה בנוגע לאתר, לרבות בקשר לתנאי שימוש אלו יש לשלוח למפעילה דרך עמוד "דברו איתי" או באמצעות פרטי הקשר המפורטים מטה.

מדיניות האספקה

1. אספקה של מוצרים דיגיטליים (כגון מדריכי כתיבה דיגיטליים, הרצאות מוקלטות, הרצאות משודרות, וסדנאות דיגיטליות וכו') תבוצע בלינק ייעודי שישלח לכתובת הדוא"ל שסופקה בעת הרכישה על ידי הלקוח, ובתוך 24 שעות ממועד הרכישה. 

2. וסדנאות יסופקו בהתאם למועדים הספיציפיים שיצויינו בדפי המוצר. 

3. שאר השירותים (פגישות ייעוץ ועריכה, שירותי עריכה ולקטורה וכיו"ב) יסופקו בתיאום עם הלקוח ובכפוף ללוח הזמנים של המפעילה, במייל או בטלפון, לאחר ביצוע הרכישה.

שירות לקוחות

בכל מקרה של שאלה בנושא התוכן הדיגיטלי או תקלות טכניות אחרות, הנך מתבקש ליצור קשר עם המפעילה במייל office@magiotsri.com או בדף "דברו איתי" באתר זה.

 

שינויים באתר ו/או באפליקציות

1. המפעילה תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר ו/או האפליקציות, המראה שלהם ועיצובם, את היקפם וזמינותם של השירותים בהם, וכן תהיה רשאית לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים לפי החלטתה, ו/או לשנות כל היבט אחר הכרוך באלה.

2. שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב.

3.  לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי המפעילה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

4. מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאית המפעילה להפסיק בכל עת את אספקת השירותים כאמור, כולם או מקצתם. 

לבירורים ולשאלות נוספות ניתן לפנות למפעילה באמצעות הדואר האלקטרוני office@magiotsri.com.

מרגלית אוצרי ע.פ. 038749610 

טלפון: 052-3532005

כתובת: רחוב 454/4, דירה 1219, תל-אביב.

bottom of page