הספרים שלי

שתי השמשות של דדיקה
כותבת הנאומים
עיניים אדומות