top of page

לקטורה פרטית

  • שע
  • 2,500 שקלים חדשים
  • Customer's Place

תיאור השירות

קריאה יסודית של כתב היד שלכם, תוך מתן הערות לשיפור. בסיום התהליך תישלח אליכם חוות דעת מפורטת ובה התייחסות לכל ההיבטים שיש לשפר בכתב היד, כמו גם הצעות לפתרונות אפשריים, בין השאר בתחומים הבאים: עלילה, מבנה, שפה, איפיון דמויות והעמקת קונפליקטים. התעריף הוא לטקסטים עד שישים אלף מילים. טקסטים ארוכים יותר יתומחרו במסגרת הצעת מחיר נפרדת.


מדיניות ביטולים

ביטול רכישת פעילויות (הרצאות/סדנאות) – ע"פ תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התש"ע– 2010, פרק הזמן בו ניתן לבטל עסקה הוא 14 יום מרגע ביצועה ובלבד שהביטול יעשה לא פחות מ 7 ימים קודם למועד תחילת השירות (במידה ומדובר בהרצאה, שירות או סדנה). בפרק הזמן בו ניתן לבטל עסקה יחויב המבטל בדמי ביטול של 5% מערך העסקה אך לא יותר מ 100 ₪. בפרק הזמן שלאחר 14 יום ממועד ביצוע העסקה או ב 7 הימים קודם למועד תחילת השירות לא ניתן לבטל אותה כלל. ניתן לבצע את הביטול בלשונית "ביטול עסקה" או במייל office@magiotsri.com


פרטי איש הקשר

+972523532005

Office@magiotsri.com

HaHashmonaim St 98, Tel Aviv-Yafo, Israel


bottom of page