top of page

פגישת ייעוץ אישית

  • שעה (1
  • 400 שקלים חדשים
  • בזום או במרכז/מזרח תל אביב

תיאור השירות

פגישה אישית (פנים אל מול פנים או בזום, לבחירתכם). במסגרת הפגישה אני מעניקה ייעוץ ומסייעת בפתרונות לעלילות "תקועות" ובפיתוח אסטרטגיה לקראת הוצאה לאור של כתב יד מוכן.


מדיניות ביטולים

ביטול רכישת פעילויות (הרצאות/סדנאות) – ע"פ תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התש"ע– 2010, פרק הזמן בו ניתן לבטל עסקה הוא 14 יום מרגע ביצועה ובלבד שהביטול יעשה לא פחות מ 7 ימים קודם למועד תחילת השירות (במידה ומדובר בהרצאה, שירות או סדנה). בפרק הזמן בו ניתן לבטל עסקה יחויב המבטל בדמי ביטול של 5% מערך העסקה אך לא יותר מ 100 ₪. בפרק הזמן שלאחר 14 יום ממועד ביצוע העסקה או ב 7 הימים קודם למועד תחילת השירות לא ניתן לבטל אותה כלל. ניתן לבצע את הביטול בלשונית "ביטול עסקה" או במייל office@magiotsri.com


פרטי איש הקשר

+972523532005

Office@magiotsri.com

HaHashmonaim St 98, Tel Aviv-Yafo, Israel


bottom of page