top of page

משוב אישי על טקסט בתהליכי עבודה

  • שע
  • 600 שקלים חדשים
  • בזום או במרכז/מזרח תל אביב

תיאור השירות

עובדים על טקסט ונתקעתם? זקוקים לפגישת משוב על מה שכתבתם - כזו שתיתן לכם הכוונה, רעיונות ונקודות לעבודה? השירות הזה מושלם עבורכם. לאחר קריאת הטקסט שכתבתם עד כה, אציג בפניכם את נקודות החוזקה והחולשה של הטקסט הקיים, ואתן לכם הצעות לעבודה על המשך הטקסט, לפיתוח הדמויות, ולקווי עלילה שיוכלו לקדם את הסיפור שלכם לקראת סיום. מחיר השירות: 600 שקלים לטקסט של עד 5,000 מילים. על טקסטים ארוכים יותר תיגבה תוספת על סך 500 שקלים לכל גיליון דפוס.


מדיניות ביטולים

ביטול רכישת פעילויות (הרצאות/סדנאות) – ע"פ תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התש"ע– 2010, פרק הזמן בו ניתן לבטל עסקה הוא 14 יום מרגע ביצועה ובלבד שהביטול יעשה לא פחות מ 7 ימים קודם למועד תחילת השירות (במידה ומדובר בהרצאה, שירות או סדנה). בפרק הזמן בו ניתן לבטל עסקה יחויב המבטל בדמי ביטול של 5% מערך העסקה אך לא יותר מ 100 ₪. בפרק הזמן שלאחר 14 יום ממועד ביצוע העסקה או ב 7 הימים קודם למועד תחילת השירות לא ניתן לבטל אותה כלל. ניתן לבצע את הביטול בלשונית "ביטול עסקה" או במייל office@magiotsri.com


פרטי איש הקשר

+972523532005

Office@magiotsri.com

HaHashmonaim St 98, Tel Aviv-Yafo, Israel


bottom of page