top of page

ליווי אישי בכתיבת רומן

  • שע
  • 350 שקלים חדשים
  • Customer's Place

תיאור השירות

ליווי מלא בכל השלבים של כתיבת רומן. החל בשלב הרעיון, דרך בניית העלילה המלאה וכלה בתהליך הסיזיפי של הכתיבה. בחלקו הראשון, עד תחילת שלב הכתיבה בפועל, הליווי יתבצע באמצעות פגישות דו-חודשיות. שלב הכתיבה יתבצע במבנה של שליחת פרקים כתובים להערות עריכה ולייעוץ. אם אתם מעוניינים בשירות, אתם מוזמנים לקבוע פגישת היכרות לבניית תכנית העבודה. מחיר השירות: 350 שקלים לפגישה בשלבי בניית העלילה; 1500 שקלים לעריכת כל גיליון דפוס בשלב הכתיבה.


מדיניות ביטולים

ביטול רכישת פעילויות (הרצאות/סדנאות) – ע"פ תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התש"ע– 2010, פרק הזמן בו ניתן לבטל עסקה הוא 14 יום מרגע ביצועה ובלבד שהביטול יעשה לא פחות מ 7 ימים קודם למועד תחילת השירות (במידה ומדובר בהרצאה, שירות או סדנה). בפרק הזמן בו ניתן לבטל עסקה יחויב המבטל בדמי ביטול של 5% מערך העסקה אך לא יותר מ 100 ₪. בפרק הזמן שלאחר 14 יום ממועד ביצוע העסקה או ב 7 הימים קודם למועד תחילת השירות לא ניתן לבטל אותה כלל. ניתן לבצע את הביטול בלשונית "ביטול עסקה" או במייל office@magiotsri.com


פרטי איש הקשר

+972523532005

Office@magiotsri.com

HaHashmonaim St 98, Tel Aviv-Yafo, Israel


bottom of page